BNO BC 甚至外國國籍嘅公務員小心誓詞 黃世澤幾分鐘 #評論 202011276

#BNO #BC #公務員
00:00 BNO BC 甚至外國國籍嘅公務員小心誓詞
01:29 任何英籍持有人都會中伏
08:36 點解英籍人士以往做香港公務員無問題
13:49 一國兩制已經徹底結束
18:36 持BC/BNO幫中國共產黨遲早一家無晒英籍
#宣誓 #居英權 #聶德權 #一國兩制 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

source

Grenada citizenship

Latest news

Related news